Phần mềm quản lý fanpage Facebook đơn giản hiệu quả - Gopage.me

Tin tức

Chính sách hoàn tiền/đổi trả

15/03/2021 - Thắng Minh - Tin tức

1.GoStudio sẽ thực hiện việc hoàn tiền/đổi trả Dịch vụ trong các trường hợp sau (“Trường hợp hoàn tiền/đổi trả”):

1.1. Dịch vụ do GoStudio cung cấp không đáp ứng được đúng tiêu chuẩn (bao gồm vấn đề: chất lượng, phương thức và thời gian cung cấp) như đã cam kết trong các chính sách, quy định được nêu tại Website GoStudio.

1.2. Khách hàng đã thanh toán nhưng GoStudio không thực hiện bàn giao Dịch vụ như đã cam kết trong các chính sách, quy định được nêu tại Website GoStudio.

Lưu ý: GoStudio sẽ được miễn trừ trách nhiệm hoàn tiền/đổi trả nếu thuộc các trường hợp được giới hạn trách nhiệm pháp lý như thể hiện tại Điều Khoản Dịch Vụ tại Website GoStudio.

2. Điều kiện hoàn tiền/đổi trả:

2.1. Khách hàng đã thông báo ngay hoặc không trễ hơn 24 (hai mươi bốn) giờ kể từ khi phát hiện ra vấn đề.

2.2. Khách hàng thực hiện việc thông báo cho GoStudio về vấn đề thông qua hotline/fanpage hoặc email của GoStudio thể hiện tại Website GoStudio.

2.3. Khách hàng phối hợp, cung cấp các thông tin cần thiết để GoStudio xác định lỗi và thực hiện hoàn tiền/đổi trả.

3. Thời hạn hoàn tiền/đổi trả: Không trễ hơn 24 (hai mươi bốn) giờ kể từ khi xác định được trường hợp của Khách hàng thuộc Trường hợp hoàn tiền/đổi trả.

4. Phương thức hoàn tiền/đổi trả: Tùy theo yêu cầu cụ thể của Khách hàng muốn hoàn tiền hay đổi trả Dịch vụ, GoStudio sẽ thực hiện theo yêu cầu đó của khách hàng.

4.1. Trường hợp hoàn tiền, GoStudio sẽ chuyển khoản cho Khách hàng theo tài khoản mà Khách hàng đã thanh toán cho GoStudio.

4.2. Trường hợp đổi trả Dịch vụ, GoStudio sẽ cấp lại gói Dịch vụ theo tài khoản Khách hàng đã đăng ký.

5. Chi phí hoàn tiền/đổi trả: Sẽ do GoStudio chi trả toàn bộ nếu lỗi đó thuộc về GoStudio. 

GoStudio luôn hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp thiện chí của Khách hàng để hoàn thiện hơn nữa chất lượng sản phẩm và dịch vụ của mình.

Chuyên mục: Tin tức
Tags:

Bài viết liên quan

phần mềm quản lý fanpage