GoPage

Bảng giá

3 tháng
6 tháng (Tặng 1 tháng)
12 tháng (Tặng 4 tháng)
24 tháng (Tặng 8 tháng)
1 Fanpage
300.000 đ
600.000 đ
1.200.000 đ
2.400.000 đ
2 Fanpage
600.000 đ
1.200.000 đ
2.400.000 đ
4.800.000 đ
3 Fanpage
1.000.000 đ
2.000.000 đ
4.000.000 đ
8.000.000 đ
phần mềm quản lý fanpage